Aký olej do kosačky Fieldmann

Aký olej do kosačky Fieldmann

Prečo je potrebný motorový olej do kosačky

Na to, aby kosačka Fieldmann fungovala správne, potrebuje okrem paliva aj kvalitný motorový olej. Motorvý olej sa dá označiť ako najdôležitejšia prevádzková kvapalina v motore. Plní funkciu mazaciu, chladiacu, čistiacu, tesniacu a tiež chráni pred koróziou. Za zmienku stohí aj konzervačná schopnosť motorového oleja. Vhodný olej vyberajte vždy podľa typu motora, spôsobu chladenia a druhu použitého paliva.

Nepsrávny motorový olej môže spôsobiť poškodenie motora, pretože dochádza k nedostatočnému mazaniu komponentov, zvyšuje sa trenie, ako aj teplota a komponenty sa rýchlo opotrebujú. V horšom prípade dôjde k zadreniu motora. 

Minerálny, polosyntetický alebo syntetický motorový olej do kosačky Fieldmann

Motorové oleje sa v základe delia na minerálne, polosyntetické a syntetické. V podstate všetky druhy olej majú takmer rovnaký základ a líšia sa len obsahom a povahou pridaných prísad (aditív). 

Minerálny olej 

Minerálne oleje sú vyrobené z frakčne destilovanej ropy, ktorá bola očistená kyselinou alebo extrakciou v rozpúšťadle. Minerálne oleje sa pri zahriatí relatívne rýchlo vyparujú a znečisťujú kvôli chemickému rozkladu prídavných látok, ktoré obsahujú. 

Polosyntetický olej

Polosyntetické oleje obsahujú väčšie množstvo prídavných látok v porovnaní s minerálnymi mazadlami. Fungujú vo všetkých oblastiach s miernymi zimami a s mierne teplými letami. Oproti minerálnym olejom ponúkajú dlhšiu životnosť, lepšiu odolnosť voči zmene teploty a celkovú lepšiu účinnosť. Navyše sú o niečo lacnejšie ako syntetické oleje. 

Aký olej do kosačky Fieldmann - najlepší syntetický olej

Syntetické oleje sa vyrábajú organickou syntézou. Vďaka špeciálnemu zloženiu a najnovšej technológii výroby zabraňujú tieto oleje tvorbe kalových usadenín a majú optimálnu viskozitu aj v chladnom počasí. Takisto si svoje vlastnosti udržia aj v extrémne vysokých teplotách, a preto je možné ich použiť aj v horúcom podnebí. Samozrejme zaručujú spoľahlivú ochranu motora počas prvých sekúnd po naštartovaní. 

Čo znamená viskozita motorového oleja

Viskozita je jednou z hlavných vlastností motorového oleja a určuje, v ktorom ročnom období je možné daný produkt použiť. 

Zimné oleje sú označené písmenom W a sú vhodné iba do chladnejšieho obdobia. Číslovka pred písmenom W je vždy deliteľná piatimi a slúži na indikáciu minimálnej teploty, pri ktorej je olej schopný chrániť motor pri studenom štarte. Tento druh oleja ja obzvlášť vhodný pre Fieldmann reťazové píly, keďže sa používajú aj v zimnom období. 

Letné motorové oleje poskytujú skvelé mazacie schopnosti najmä v horúcom období. Ich označenie je číselné, a to 20, 30, 40, 50 a 60. Tieto čísla značia kinematickú viskozitu oleja pri 100°С a nie maximálnu okolitú teplotu. Letné oleje sú skvelou voľbou, ak vlastníte benzínový vertikutátor Fieldmann alebo benzínové plastové nožnice Fieldmann. 

Celosezónne oleje
patria medzi najbežnejšie a sú vhodné na použitie v lete aj v zime. Sú ideálne pre benzínové Fieldmann kultivátory a tiež pre benzínové Fieldmann vysávače a fukáre. 

Ako často je potrebné meniť olej v kosačke Fieldmann

Potreba výmena oleja pri kosačkých Fieldmann záleží od dĺžky ich prevádzky. Všeobecne sa odporúča olej meniť po každých 50 hodinách prevádzky v závislosti od modelu. V nových motoroch sa odporúča prvá výmena oleja približne po 5 hodinách práce a následne každých ďalších 50 hodín, ale najmenej 1x ročne. 

Veľký vplyv na výmenu oleja zohrávajú aj okolité podmienky, ako napríklad veľmi prašné pôdy alebo vysoká vzdušná vlhosť po dlhú dobu. V takýchto prípadoch je potrebná častejšia kontrola oleja za účelom zistenia akejkoľvek jeho degradácie. 

Kontrola oleja v benzínovej kosačke Fieldmann

Majte na pamäti, že olej je ideálne skontrolovať ihneď po použití, pričom je nutné ho nechať dostatočne vychladnúť. Totiž po dlhej dobe odstávky sa môžu prípadné nečistoty usadiť na dne nádrže a iba vizuálnou kontrolou pomocou meradla by mohlo dôsjť k chybnému záveru, že je olej stále čistý. 

Kontrolu oleja v benzínovej kosačke Fieldmann vykonáte nasledovne:
  • otvorte viečko nádrže a vytiahnite meradlo
  • následne meradlo utrite handričkou či papierom
  • meradlo opäť ponorte do oleja a vyberte ho

Hladina oleja musí byť vždy medzi značkami MIN a MAX. Keď sa oleja dotknete, zistíte či je pastovitý, tmavý alebo svetlý. Ak bude mať hustejšiu konzistenciu, je potrebné ho vymeniť. Olej radšej nikdy nedolievajte, predídete tak usádzaniu starých nečistôt. V prípade, ak ho budete vypúšťať, nechajte kosačku Fieldmann trochu zohriať, vďaka čomu bude olej redší a z nádrže sa tak odstráni viac nečistôt. 

Aký olej do kosačky Fieldmann je ten správny? 

Do kosačiek Fieldmann v žiadnom prípade nepoužívajte klasický motorvý olej do automobilov. Mohlo by totiž dôjsť k zadretiu piestov a zničeniu celého motora. Vždy používajte iba oleje odporúčané výrobcom. 

Fieldmann kosačky sú poháňané dvojtaktným alebo štvrtaktným motorom. Či už sa chystáte olej doplniť do novej alebo zabehnutej kosačky, výber správneho oleja je na chod a bezproblémové fungovanie stroja nesmierne dôležitý. 

Motorový olej do Fieldmann záhradných krovinorezov

Benzínové kosačky Fieldmann so štvortaktnými motormi sú už z výroby dodávané s vypusteným olejom, aby počas prepravy nedošlo k jeho úniku. Pred prvým uvedením kosačky do prevádzky odporúčame použiť olej Fieldmann MOL Dyn. Garden 10W alebo olej Fieldmann MOL Dynamic Essence. Oba oleje sú vhodné pre celoročné použitie. Olej MOL DYNAMIC GARDEN si zachováva výborné vlastnosti aj pri nízkych teplotách a olej MOL ESSENCE 15W 40 sa zase pýši vysokou termo-oxidačnou stabilitou. 

Potrebný obsah oleja do kosačky je uvedený v manuáli a spravidla sa pohybuje v rozmedzí od 0,4 do 0,6 litra. Na doplnenie oleja použite malý lievik, aby sa zabránilo jeho rozliatiu po povrchu motora. Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja a dolejte potrebné množstvo oleja. Po doplnení chvíľku počkajte, než sa olej dostane do nádrže a potom opäť skontrolujte meradlo, aby ste si overili, že bola dosiahnutá hladina MAX, ktorá nesmie byť nikdy prekročená. 

Rovnako ako nedostatok, tak aj preplnenie oleja nad predpísané množstvo môže zapríčiniť poškodenie alebo aj úplné zničenie motora. 

Je možné zmiešať viacero olejov?

V žiadnom prípade sa neodporúča miešať motorové oleje s rozdielnym zložením. Rôzne oleje môžu obsahovať nekompatibilné komponenty, kvôli ktorým sa môže tvoriť kal, usadeniny alebo môže zmeniť svoje vlastnosti. Rovnako každý typ oleja má svoj vlastný odporúčaný rozsah teploty. Ak chcete prejsť na iný typ oleja, je potrebné úplne vypustiť všetok olej a až potom naliať nový. 

Zpět na fieldmann blog