Všetko pre
záhradu

Všetko pre záhradu
Čerpadlá
Voda je nevyhnutnou súčasťou každej záhrady, preto sa mnohokrát nezaobídete bez špeciálnej záhradnej techniky. Ponorné elektrické čerpadlá sú využiteľné pre prečerpávanie čistej vody z nádrží, bazénov a sudov, alebo kalovej vody zo zatopených priestorov, septikov, pivníc atď

Čerpadlá sú vybavené plavákovým spínačom, ktorý pri zvýšení hladiny zaistí automatické odčerpávanie vody. Druhou funkciou tohto spínača je chrániť čerpadlo. V prípade, že hladina klesne pod bezpečnú úroveň, čerpadlo je automaticky vypnuté, aby vďaka chodu na sucho nedošlo k jeho prehriatiu a následnému poškodeniu motora.
V tejto kategórii sa momentálne nenachádzajú žiadne produkty

KALOVÉ ČERPADLÁ FIELDMANN

Kalové čerpadlo Fieldmann využijete na čerpanie znečistenej alebo splaškovej vod, najčastejšie zo zatopených pivníc, pracovných výkopov či na staveniskách. Objavte všetky kalové čerpadlá v našej ponuke a my vám vysvetlíme rozdiely medzi jednotlivými modelmi.

Fieldmann kalové čerpadlá a ich využitie

Kalové čerpadlá Fieldmann je možné využiť na odčerpanie znečistenej vody z rôznych miest. Svoje využitie nájdu napríklad na staveniskách, kde je bežné, že sa vytvára znečistená voda v dôsledku práce strojov. Fieldmann kalové čerpadlá sa používajú na odčerpanie tejto znečistenej vody a udržiavanie suchého pracovného prostredia. 

Kalové čerpadlo Fieldmann aj pri práci na záhrade, hravo si poradí s odstránením kalu a nečistôt z jazierka a pomôže vám tiež vyčistiť vodné priekopy. Vhodné je aj na manipuláciu s odpadovými vodami a pomáha pri odčerpávaní a čistení kanalizačných jám a potrubí. 
 

Fieldmann kalové čerpadlo využijete:

  • na stavenisku
  • pri údržbe jazier
  • na odpadové vody
  • na čistenie kanalizácie
 

Aké kalové čerpadlo Fiedlamann si vybrať?

Kalové čerpadlá Fieldmann rozdeľujeme na 2 typy a ich najväčší rozdiel spočíva v tom, kde sa pri čerpaní vody umiestňujú a akú vodu sú schopné odčerpať.

1. Ponorné kalové čerpadlo - ponára sa do tekutiny, ktorú čerpá. 
2. Povrchové kalové čerpadlo - umiestňuje sa na suché miesto nad hladinou tekutiny. 

 

Ponorné kalové čerpadlá Fieldmann

V prípade, že potrebujete odčerpať silne kalovú vodu s pevnými nečistotami, spoľahnúť sa budete musieť na ponorné kalové čerpadlo Fieldmann. Ponorné kalové čerpadlá dokážu byť umiestnené hlboko, či dokonca úplne na dne, pričom hĺbka ponoru nie je kritická, ale namiesto toho je stanovená  maximálna ponorná hĺbka (pohybuje sa okolo 7 až 8 metrov). 

Povrchové kalové čerpadlá Fieldmann

Ak ide o odpadovú alebo úžitkovú vodu, postačí vám aj povrchové kalové čerpadlo. Povrchové kalové čerpadlá Fieldmann nemajú stanovenú maximálnu ponornú hĺbku, ale namiesto toho je určená maximálna sacia hĺbka, ktorá indikuje, z akých hĺbok dokáže čerpadlo čerpať (zvyčajne sa pohybuje okolo 8 metrov). 

Kalové čerpadlo vyberajte podľa viacerých parametrov

Fieldmann kalové čerpadlo vyberajte podľa niekoľkých kľúčových faktorov, aby ste našli model, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám a požiadavkám. Pred výberom zvážte, na čo budete kalové čerpadlo Fieldmann používať a následne pri výbere zohľadnite tieto parametre:
 
  • výkon
  • maximálny výtlak a prietok
  • priechodnosť častíc
  • bezpečnostné funkcie

Kalové čerpadlá Fieldmann sa líšia výkonom

Pri výbere kalového čerpadla je dôležité zvážiť jeho výkon, ktorý má významný vplyv na niekoľko aspektov. Vyšší výkon samozrejme zabezpečuje väčšiu mieru čerpanej vody a umožňuje dosiahnuť väčšiu maximálnu dopravnú vzdialenosť. Treba si však uvedomiť, že vyšší výkon často znamená aj vyššiu energetickú spotrebu, čo môže mať vplyv na celkové náklady spojené s prevádzkou čerpadla. Preto je dôležité nájsť vyváženú rovnováhu medzi výkonom, efektívnosťou a nákladmi na prevádzku pri výbere kalového čerpadla.

Maximálny výtlak a prietok

Tento parameter udáva maximálnu výšku, do ktorej je schopné čerpadlo vyčerpať tekutinu. Maximálna dopravná výška alebo výtlak, ako je uvádzaný v špecifikáciách kalových čerpadiel, indikuje najväčší vertikálny rozdiel medzi miestom, kde čerpadlo nasáva vodu cez svoje sacie potrubie, alebo otvor a miestom, kam má byť voda vyčerpaná. Tento parameter je kľúčovým ukazovateľom schopnosti čerpadla dvíhať vodu na požadovanú výšku bez straty výkonu.

Prietok, na druhej strane, označuje množstvo litrov, ktoré ponorné čerpadlo dokáže prečerpať za jednu minútu.
 

Kalové čerpadlá Fieldmann a ich priechodnosť častíc

Keďže septiky a staveniská môžu obsahovať rôzne veľké nečistoty, je dôležité, aby ochranný mechanizmus čerpadla zabránil nasatiu týchto častíc a tým chránil vnútorné časti čerpadla pred poškodením. Malé kalové čerpadlá určené pre domácnosti, záhrady alebo chaty môžu mať priechodnosť v rádoch jednotiek milimetrov, zatiaľ čo väčšie kalové čerpadlá používané v stavebnom priemysle môžu nasať častice väčšie ako 35 milimetrov. Preto je dôležité vybrať čerpadlo s primeranou priechodnosťou častíc, ktoré bude schopné efektívne pracovať vo vašom prostredí.

Fieldmann kalové čerpadlá majú plavákový spínač

Každé ponorné Fieldmann kalové čerpadlo je vybavené plavákovým spínačom, ktorý monitoruje úroveň vody a zabezpečuje ochranu pred chodom na sucho. Keď hladina vody klesne a plavák s ňou, spínač automaticky vypne čerpadlo, čím chráni jeho mechanizmy pred poškodením a predčasným opotrebovaním. Takáto funkcia je nenahraditeľná pri zachovaní dlhšej životnosti a spoľahlivosti kalového čerpadla.